Нашите партньори

Уважаеми бъдещи и настоящи родители, ние, създателите на Parentskids.com, ще се стараем да бъдем вашия гид в затрудненията, които среща всяко едно семейство по пътя на родителството. И тъй като понякога се губим в изобилието от информация или липсата на такава, ние ще се постараем да намираме и подбираме полезната информация и в различните й гледни точки. 

Ще публикуваме на страниците на нашия портал материалите си коректно и безпристрастно. 

Ще пишем за историята на заболяванията, ще говорим и за тяхната симптоматика. 

Ще намерим и най-добрите специалисти, пионерите в областта си, които да ни помогнат със своите знания, опит и практики. 

Ще говорим за превенция и рискове. 

Ще се стараем да търсим и даваме отговори.

Ще обърнем особено значение на психологията и философията, за да се замислим и за други страни на проблемите си. 

Ще отделим нужното внимание на децата със специални потребности и техните семейства.

Ще споделяме личните ви истории, за да си напомняме, че не сме сами.

Ще организираме срещи и лекции, за да се учим един от друг.  

Ще ви уведомяваме за събития, каузи и проекти, от всички желаещи съдействие и работещи в посока помощ, подкрепа и информираност за деца и родители. 

Ще ви съдействаме при нужда в тръсенето на контакти и адреси в областта на здравеопазването, образованието, развитието, спорта, забавненията, институциите и неправителствените организации. 

Ще се стараем да помагаме колкото е възможно и по силите ни, но затова ще имаме нужда и от вас. 

За да бъдем максимално полезни, както на нас самите, така и на други майки, татковци, баби, дядовци, деца, роднини и приятели, ние имаме нужда от партньори специалисти. Ето и хората, които станаха част от каузата ни:

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФФР)

Министерство на образованието и науката

Медицински комплекс "Д-р Щерев"

"Тацитус" - дневен център за деца и младежи с увреждания - в помощ на родители на деца с аутизъм и специални образователни - професионална грижа, подкрепа и консултация

Ontoidea - философско изследване, консултиране, обучения

WEBStage.bg 

"Златната коза" - ивент център за деца и родители

DDK - Немска дентална клиника (Deutshe Dental Klinik)

През не много дългия път, който сме изминали до тук като родители стигнахме до извода, че колкото по-богата медицинска и обща култура има всеки един от нас, толкова по-лесно се стига до решение на проблема. 

Ние сме родители и сме едни от вас!

Не се колебайте да ни потърсите.

Мариела Димчева
Дора Стрезова-Николова