Език и говор

Език и говор, Развитие на езика и говора, откриване и превенция на езиково-говорните нарушения