Език и говор

"Езикът и говорът са специфични само за човека и са свързани със социалното, психическото и физическото му развитие." - доц. д-р Пешка Коркинова-Стрезова